EPI KÓDY

Zde najdete informace o další převratné technologii , která využivá nejnovější objevy v epigenetice, kvantové fyzice a mikrobiologii.

Producent na základě vlastní technologie výroby a zpracování surovin vyvinul řadu bioregulátorů EPI z rostlinných složek.
Tato technologie umožňuje „připojit" aktivní regulační proteiny a peptidové látky - proteinové epigenetické markery - ke speciálně připraveným směsím rostlinných složek (EPI-kod).
EPI-kody jsou schopny významně ovlivnit určité části DNA buněk, a tím změnit expresi genů, („zapnutí" nebo „vypnutí").
Každý bioregulátor EPI je schopen prostřednictvím různých regulačních proteinů vytvořit podmínky pro syntézu messengerové RNA nebo mRNA na matrici DNA (kontrola genové exprese - aktivace nebo potlačení syntézy). Takový účinek je realizován vazbou na specifické oblasti DNA odpovídajících genů a mRNA kódované těmito geny. Kromě toho jsou při expresi vytvářeny podmínky pro fyzickou překážku RNA polymerázy, aby se připojila k DNA v promotorové oblasti (jedná se o vazební místo enzymu RNA polymerázy závislé na DNA, které katalyzuje syntézu mRNA na matrici DNA).

 Přečtěte si více zde - na konci článku jsou i jednotlivé druhy a aplikace (doplněno květen 2021):

e

Přihlášení