Oprava DNA

Úvodem: Na trhu (např. v USA) jsou přípravky, které se tváří - nebo to skutečně umí - že vrací tělo o pár let zpátky. Pokud vám ale tvrdí, že vás to omladí do třicítky- je to marketingový tah, lež, chcete-li. Kde je účinek, tam roste i konkurence. Avšak tato oblast nese i určitá rizika. Až potkáte někoho, kdo vás bude chtít omladit, položte mu pár otázek:

a) Jak zajišťujete, že se proces omlazení nezvrhne v onko stav?

b) Jsou složky, které používáte, kompatibilní (ve shodě) s lidským tělem -  s lidskou DNA?

Na tyto otázky byste měli dostat vědecky podloženou odpověď, ne marketingové kecy.

 

Než půjdete dál, bylo by dobré se seznámit aspoň s těmito základy:

          

ETALON cell - přeloženo (v USA se tomu říká jinak)

Příčiny stárnutí nebyly dosud vědecky identifikovány a neexistuje odpověď na otázku, jaké jsou primární a podstatné prvky stařecké involuce (stárnutí). Bylo však prokázáno, že stárnutí buněk přímo souvisí se snížením délky telomer a dynamiky jejich zkracování. Telomery „kontrolují" stárnutí buněk a stárnutí buněk způsobuje stárnutí těla.
Nezbytnou součástí buněčného cyklu (života buňky) je mitotický cyklus – tedy proces dělení jádra, v jehož důsledku vznikají dvě dceřiné buňky a dochází k přesnému rozdělení chromozomů a v nich obsažené DNA mezi dceřiné buňky. Stav telomer těchto chromozomů je základním faktorem procesu mitózy - buněčného dělení.

 

CO JSOU TO TELOMERY?

Telomery jsou koncové sekce chromozomů - posledních několik tisíc párů bází (nukleotidů), které vykonávají ochrannou funkci. Telomery hrají roli tlumiče, který chrání chromozomy a absorbuje všechny vnější ataky. Taková ochrana je nesmírně důležitá pro proces dělení a obnovy buněk. Ačkoli je telomera jen zanedbatelnou součástí chromozomu, hraje ve vztahu k zachování chromozomu klíčovou roli. Redukce (zkrácení) telomer a zejména dynamika takové redukce vede nejen k rizikům poškození DNA, ale také ke snížení počtu buněčných dělení. To je patrné zejména v pokročilejším věku, počínaje 50. rokem věku.
Dynamika zkracování telomer je jednou z primárních příčin stárnutí lidských buněk. To je stejný mechanismus, který určuje funkčnost a změnu Hayflickova limitu. Hayflickův limit určuje počet dělení somatických buněk (průměrně 50 dělení).

Zmenšením délky telomer se sníží počet buněčných dělení (až na 20 dělení). To vede k mnoha negativním změnám spojeným s věkem.
Studie ukázaly, že enzym telomeráza je schopen obnovit dynamiku zkracování telomer. Telamerázová aktivita může být vylepšena technologií používanou v doplňku stravy ETALON Cell. Nová technologie využívá modifikovanou RNA, která nese gen pro reverzní telomerázovou transkriptázu (TERT). Zvýšení aktivity telomerázy vede k prodloužení telomer a ke snížení dynamiky jejich zkrácení. Tento proces je zcela bezpečný pro zdraví a nevede k nekontrolovanému dělení buněk.

Čím je unikátní doplněk ΞTALON CELL

et

ETALON Cell zahrnuje epigenetický*) proces adaptivních schopností pro prodlužování telomer (Epigenetic, Telomer, Adaptivní schopnosti pro prodlužování, insertiON - ΞTALON).
*) Epigenetika je poměrně mladý obor, zabývá se změnou chování našich genů, a také tím, jak se geny mění následkem našeho chování.

 

RELEVANCE 
• V důsledku laboratorních studií mitotického dělení somatických buněk bylo prokázáno, že redukce telomer je jedním z hlavních mechanismů způsobujících:
a. genetickou chybu v důsledku nerealizované apoptózy
b. omezení buněčného dělení
c. související zrychlení degenerativních procesů, včetně stárnutí orgánových systémů.
• Ukázalo se, že dynamika zkrácení telomery ovlivňuje vývoj nemocí a patologií, jako jsou bronchiální astma, atopická dermatitida a psoriáza, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, předčasné stárnutí a dysfunkce celého imunitního systému, koronární srdeční selhání, chronické srdeční selhání, ateroskleróza, infarkt myokardu, osteoporóza, diabetes mellitus 1. a 2. typu, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demence, cirhóza, metabolický syndrom a další.
• S věkem se lidem nejen zvyšuje dynamika zkrácení telomer, ale také se snižuje počet cyklů buněčného dělení. Proto lze rychlost zkrácení telomer považovat za marker obecného biologického stárnutí.
• V důsledku dlouhodobého příjmu doplňku stravy ETALON Cell (minimální délka 12 měsíců) byla prokázána schopnost zvýšení aktivity telomerázy. Na základě srovnání krevních testů bylo prokázáno, že ETALON Cell je schopen snížit dynamiku zkrácení telomer, a tím oddálit „stárnutí" buňky a hlavně zlepšit kvalitu života během dalšího stárnutí.
• ETALON Cell není lék. Vytváří ale velmi účinně podmínky k tomu, aby tělo daleko lépe reagovalo na všechny přípravky ozdravující tělo a také se daleko účinněji ozdravovalo samo.
VÝHODY
• Aktivuje telomerázu - enzym, který snižuje zkrácení telomer.
• Zpomaluje proces stárnutí buněk, a to i u buněk imunitního systému
• Podporuje mitochondriální funkce a tím zvyšuje celkovou hladinu energie v těle
• Obsahuje silnou kombinaci antioxidantů, které chrání buňky před oxidačním stresem.
• Obsahuje živiny, které podporují kmenové buňky těla, což zase podporuje přirozené mechanismy omlazení
• Podporuje přirozenou buněčnou opravu a regeneraci

Věk Roční kúra
50+ 

2 kapsle denně

 

Produkt je evidován na MZ ČR - dokument zde
 

 Seznam doporučené literatury a vědeckých prací k tématu:

1. Hayflick L., Moorhead P.S. The serial cultivation of human diploid cell strains // Exp. Cell Res., 1961, v. 253, p. 585-621.

2. Bowcock A. M., Ruiz-Linares A., Tomfohrde J., Minch E., Kidd J. R., Cavalli-Sforza L. L. High resolution of human evolutionary trees with polymorphic microsatellites // Nature: журнал. - London, UK: Nature Publishing Group, 1994. - Vol. 368, no. 6470. - p. 455-457.

3. Jarne P., Lagoda P. J. L. Microsatellites, from molecules to populations and back // Trends in Ecology & Evolution: журнал. - Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publishers B. V., 1996. - Vol. 11, no. 10. - p. 424-429.

4. Romanov M. N., Weigend S. (1999-05-16). "Genetic diversity in chicken populations based on microsatellite markers" in Conference «From Jay Lush to Genomics: Visions for Animal Breeding and Genetics», Ames, May 16-18, 1999. Proceedings: 174, Ames, IA, USA: Iowa State University. Abstract 34.

5. Pirany N., Romanov M. N., Ganpule S. P., Devegowda G., Threeta Prasad D. Genetic diversity in five Iranian native chicken populations estimated by microsatellite markers // Microsatellite analysis of genetic diversity in Indian chicken populations // The Journal of Poultry Science: журнал. - Tsukuba, Japan: Japan Poultry Science Association, 2007. - Vol. 44, no. 1. - p. 19-28.

6. Shahbazi S., Mirhosseini S. Z., Romanov M. N. Genetic diversity in five Iranian native chicken populations estimated by microsatellite markers // Biochemical Genetics: журнал. - Berlin, Heidelberg, Germany: Springer Science+Business Media, 2007. - Vol. 45, no. 1-2. - p. 63-75.

7. Pumpernik D., Oblak B., Borstnik B. Replication slippage versus point mutation rates in short tandem repeats of the human genome // Molecular Genetics and Genomics: журнал. - Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2008. - Vol. 279, no. 1. - p. 53-61.

8. Kashi Y., King D., Soller M. Simple sequence repeats as a source of quantitative genetic variation // Trends in Genetics: журнал. - Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publishers B. V., 1997. - Vol. 13, no. 2. - p. 74-78.

9. Галицкий В.А. Эпигенетическая природа старения // Цитология. - 2009. - Т. 51. - cт. 388-397.

10. L. Hayflick, P. S. Moorhead. The serial cultivation of human diploid cell strains // Experimental Cell Research. - 1961-12-01. - Т. 25. - p. 585-621.

11. J. W. Shay, W. E. Wright. Hayflick, his limit, and cellular ageing // Nature Reviews. Molecular Cell Biology. - 2000-10-01. - Т. 1, - p. 72-76.

12. Strioga M, Pasukoniene V, Characiejus D. CD8(+) CD28(-) and CD8(+) CD57(+) T cells and their role in health and disease. // Иммунология 2011; 134: p. 17-32.

13. Борисов В.И., Демаков С.А., Сенюков В.В, Кожевников В.С, Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Леонова М.И., Демина Д.В., Козлов В.С. Укорочение теломер в Т-лимфоцитах крови у больных атопическим дерматитом и ревматоидным артритом // Вестник уральской медицинской академии наук. - 2006. - Т. 3, № 1. - ст. 22-24

14. Allsopp R.C., Vaziri H., Patterson C., Goldstein S., Younglai E.V., Futcher A.B., Greider C.W., Harley C.B. Telomere length predicts replicative capacity of human fibroblasts // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. - 1992. - Vol. 89, N 21. - p. 10114-10118

15. Борисов В.И., Кожевников В.С, Сенюков В.В., Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Козлов В.А. Укорочение длины теломер моноцитов при ревматоидном артрите // Медицинская иммунология. - 2006. - Т. 8, № 1. - ст. 87-90.

16. Rufer N., Brummendorf T.H., Kolvraa S., Bischoff C., Christensen K., Wadsworth L., Schulzer M., Lansdorp P.M. Telomere fluorescence measurements in granulocytes and T lymphocyte subsets point to a high turnover of hematopoietic stem cells and memory T-cells in early childhood // J. Exp. Med. - 1999. - Vol. 190. - p. 157-167

17. Wu K., Higashi N., Hansen E. R., Lund M., Bang K., Thestrup-Pedersen K. Telomerase Activity Is Increased and Telomere Length Shortened in T-Cells from Blood of Patients with Atopic Dermatitis and Psoriasis // J. Immunol. - 2000. - Vol. 165. - p. 4742-4747

18. Kimura M., Hjelmborg J. v. B., Gardner J.P., Bathum L., Brimacombe M., Lu X., Christiansen L., Vaupel J.W., Aviv A., Christensen K. Telomere Length and Mortality: A Study of Leukocytes in Elderly Danish Twins // Am. J. Epidemiol. - 2008. - Vol. 167. - p. 799-806

19. Epel E.S., Blackburn E.H., Lin J., DhabhaF.S., Adler N.E., Morrow J.D., Cawthon R.M. Accelerated telomere shortening in response to life stress // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. - 2004. - Vol. 101. - p. 312-315

20. Kurz D.J., Decary S., Hong Y., Trivier E., Akhmedov A., Erusalimsky J.D. Chronic oxidative stress compromises telomere integrity and accelerates the onset of senescence in human endothelial cells // J. Cell. Sci. - 2004. - Vol. 117. - p. 2417-2426

21. Valdes A.M., Andrew T., Gardner J.P., Kimura M., Oelsner E., Cherkas L.F., Aviv A., Spector T.D. Obesity, cigarette smoking, and telomere length in women // Lancet. - 2005. - Vol. 366. - p. 662-664

22. Harst P., Steeg G., Boer R.A., Voors A.A., Hall A.S, Mulder M.J., Gilst W.H., Veldhuisen D.J. Telomere Length of Circulating Leukocytes Is Decreased in Patients With Chronic Heart Failure // J. Am. Coll. Cardiol. - 2007. - Vol. 49. - p. 1459-1464

23. Samani N.J., Boultby R., Butler R., Thompson J.R., Goodall A.H. Telomere shortening in atherosclerosis // Lancet. - 2001. - Vol. 358. - p. 472-473

24. Brouilette S., Singh R.K., Thompson J.R., Goodall A.H., White N.J. Cell Telomere Length and Risk of Premature Myocardial Infarction // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. - 2003. - Vol. 23. - p. 842-846

25. Cawthon R., Smith K., Brien E. О, Sivatchenko A., Kerber R. Association between telomere length in blood and mortality in people aged 60 years or older // Lancet. - 2003. - Vol. 361, N 9355. - p. 393-395

26. .Kay A.B. Allergy and allergic diseases - First of Two Parts // Engl. J. Med. - 2001. - Vol. 344. - p. 30-37

27. Valdes A.M., Richards J., Gardner J., Swaminathan R., Kimura M., Xiaobin L., Aviv A., Spector T. Telomere length in leukocytes correlates with bone mineral density and is shorter in women with osteoporosis // Osteoporos Int. - 2007. - Vol. 18, N 9. - p. 1203-1210

28. Jeanclos E., Krolewski A., Skurnick J., Kimura M., Aviv H., Warram J.H., Aviv A. Shortened Telomere Length in White Blood Cells of Patients with IDDM // Diabetes. - 1998. - Vol. 47. - p. 482-486

29. Panossian L.A., Porter V.R., Valenzuela H.F., Zhu X., Reback E., Masterman D., Cummings J.L., Effros R.B. Telomere shortening in T cells correlates with Alzheimer's disease status // Neurobiol. Aging. - 2003. - Vol. 24. - p. 77-84

30. Ulf G., Goronzy W., Koetz K., Weyand C.M., Jorg J. Perturbation of the T-cell repertoire in rheumatoid arthritis // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. - 1998. - Vol. 95. - p. 14447-14452

31. Lin J., Xie J., Qian WB. Telomerase activity and telomere length in CD4+, CD8+ and CD19+ lymphocytes from patients with systemic lupus erythematosus // Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. - 2005. - Vol. 34, N 6. - p. 534-537

32. Wu K., Higashi N., Hansen E. R., Lund M., Bang K., Thestrup-Pedersen K. Telomerase Activity Is Increased and Telomere Length Shortened in T-Cells from Blood of Patients with Atopic Dermatitis and Psoriasis // J. Immunol. - 2000. - Vol. 165. - p. 4742-4747

 

 

Přihlášení